خلاصه کتاب اثر مرکب

نکات طلایی :موفقیت، محصول اتفاق ، شانس ، جادو یا فرمولهای مخفی نیست . موفقیت با اقدامات پیوستهایی حاصل میشود که هر روز با نگرش درست و رفتار لازم انجام می شوند . رسانه ها تلاش می کنند برای هر مانعی که سر راه موفقیت ما قرار می گیرد، راه حلهای سریع و دم دستی ارائه کنند، اما الان زمان آن است که این راه حل های ساده که ما را به هیچ کجا نمیرسانند ، کنار بگذارید. نابرده رنج گنج میسر نمیشود و هر هدفی نیازمند تلاش مداوم است.

  • 0 تومان
  • Please enter a number greater than or equal to 1.
  • 0 تومان