خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر

امروزه زندگی پیچیده و پر از استرس و نیاز است.

ما از عصر صنعتی به عصر اطلاعات رسیده ایم که نتایج بسیاری را به دنبال داشته است .با توجه به تغییر عمیق و فراگیر در جوامع در بازارهای جهانی اغلب از خود می پرسیم آیا 7 عادت هنوز هم درباره ی این مسائل صادق است؟

  • 0 تومان
  • Please enter a number greater than or equal to 1.
  • 0 تومان