خلاصه کتاب پارادایم موفقیت

معرفی:

کتاب پارادایم موفقیت، که راهکار ها و تکنیک های مفیدی را برای دست یابی به موفقیت ارائه می دهد، نوشتۀ حمیده دهقانی است.
این کتاب الگویی خاص برای موفقیت است و به شما کمک می کند راه موفقیت را پیدا کنید و زندگی تان را آن طور که می خواهید، بسازید.

نکات طلایی:

با مفهوم پرادایم آشنا می شوید
مسئولیت پذیری و نتایج آن را درک خواهید کرد
شناخت روش هایی برای زندگی موفق و مطلوب.

شما میتوانید فایل صوتی و PDF این خلاصه کتاب را از اینجا دانلود کنید

  • 0 تومان
  • Please enter a number greater than or equal to 1.
  • 0 تومان