خلاصه کتاب یادگیری معکوس

معرفی:

کتابی فوق العاده که با در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم، به معلمان و تصمیم گیرندگان کمک خواهد کرد تا در جهت بهبود وضعیت آموزش و رشد ذهنی کودکان،
گامی مؤثر بردارند،کتاب یادگیری معکوس است که نویسندۀ آن ارون سمز و جان برگمن هستند و این کتاب جذاب را در 14 فصل تألیف کرده اند.

نکات طلایی:

  • معلمان روش های روی آوردن به یادگیری دانش آموز محور را خواهند شناخت.
  • محتوای تدریس خود را به طور آماده در اختیار خواهند داشت.
  • یادگیری به صورت عمیق صورت می گیرد.

شما میتوانید فایل صوتی و PDF این خلاصه کتاب را از اینجا دانلود کنید

  • 0 تومان
  • Please enter a number greater than or equal to 1.
  • 0 تومان