خلاصه کتاب ۷۰ شاخص آموزشی در ۲۰ کشور جهان

معرفی:

نویسندگان این کتاب به مقایسه آموزش و پرورش ۲۰ کشور مختلف در دنیا می پردازند. هدف این کتاب ترقّی وضعیت آموزش و رشد و پرورش ذهنی دانش‌آموزان است.

نکات کلیدی:

  • جهانی فکر کردن از نتایج مطالعه این کتاب است که با مطالعه آن برایتان حاصل می شود.
  • مهارت ادراکی در مدیران و تصمیم گیران نظام آموزشی ایجاد می شود.
  • می توانید از مجموعه آمار و اطلاعات این کتاب در تدوین برنامه ها استفاده کنید.

شما میتوانید فایل صوتی و PDF این خلاصه کتاب را از اینجا دانلود کنید

  • 0 تومان
  • Please enter a number greater than or equal to 1.
  • 0 تومان