خلاصه کتاب 10 گام برای به دست آوردن بهترین نمرات

معرفی:

توماس فرانک، نویسندۀ کتاب 10 گام برای به دست آوردن بهترین نمرات.
در این کتاب یک مقدمه و متن اصلی که همان 10 گام است را آورده است. هر گام چند زیر مجموعه دارد که هرکدام به صورت مجزا توضیح داده شده است.

نکات کلیدی:

  • چگونگی هوشمندانه درس خواندن را می آموزید.
  • روش های عالی برای بهتر جزوه نوشتن را یاد می گیرید.
  • استراتژی های مطالعه فعال را خواهید شناخت.

شما میتوانید فایل صوتی و PDF این خلاصه کتاب را از اینجا دانلود کنید

  • 0 تومان
  • Please enter a number greater than or equal to 1.
  • 0 تومان