خلاصه کتاب یادگیری معکوس

معرفی: کتابی فوق العاده که با در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم، به معلمان و تصمیم گیرندگان کمک خواهد کرد تا در جهت بهبود وضعیت آموزش و رشد ذهنی کودکان، گامی مؤثر بردارند،کتاب یادگیری معکوس است که نویسندۀ آن ارون سمز و جان برگمن هستند و این کتاب جذاب را در 14 فصل تألیف کرده اند. […]