خلاصه کتاب اجازه نتونستم

معرفی: در کتاب اجازه نتونستم راهکارهای قابل اجرا برای حل مشکل انجام ندادن تکالیف توسط دانش آموزان،نوشته شده توسط مهرانگیز جعفری به دلایل ناتوانی در انجام تکالیف پرداخته شده است. (این تکالیف به معنای کلی هر کار یا مسُولیتی می تواند باشد که بر عهده ماست.) نکات طلایی: با مطالعه این کتاب با علل کوتاهی […]