درباره بیلن تایماز

ما معتقدیم که موفقیت تصادفی نیست و برای موفق شدن باید راه آن را یاد گرفت

چشم انداز ما

 

موسسه سرای دانش بیلن تایماز، با شماره ثبت ۳۵۵، فعالیت پژوهشی خود را رسمأ از تابستان 1398 آغاز کرده است. این موسسه با نگاهی آینه‌ای کار می کند که همه ما انسان ها بازتابی از یکدیگر هستیم. ما معتقدیم که موفقیت تصادفی نیست و برای موفق شدن باید راه آن را یاد گرفت. در این راستا، این موسسه ضمن ترسیم راه موفقیت، با ارائه راهکارها و خدمات ویژه، همواره تا رسیدن به اهداف در کنار شما خواهد بود.

اهداف ما

  • جذب و حمایت از ایده های نو و ناب به منظور تولید فناوری های برتر
  • ارائه راهکارهایی در زمینه هم افزایی دانش و ثروت
  • تجاری سازی تحقیقات و اختراعات
  • توانمندسازی دانش آموختگان و دانش پذیران به منظور ورود به فضای کسب و کار
  • ارائه مشاوره جهت توسعه و ارتقاء کسب و کارهای سنتی به مدرن
  • ارائه راهکارهایی در زمینه تحقیق، توسعه و بهینه سازی حوزه آموزش
  • بهبود و توسعه فردی