ساخت عادت در 4 گام

عادت چیست؟ عادت یک جریان عادی رفتار است که به صورت منظم تکرار می‌شود. عادت یعنی فعالیتی که ما آن را ارادی و غیرارادی به صورت پیوسته و منظم انجام دهیم، آن قدر آن را تکرار کنیم تا ناخودآگاه تمایل به انجام دادن آن‌ها داشته باشیم، از انجام دادن آن حس خوشایندی به ما دست […]

چرا استرس بد است؟

آیا آشفتگی ذهنی و استرس واقعا چیزهای بدی هستند؟ یا اینکه ما صرفا به‌ نوعی بزرگنمایی از یک حالت طبیعی ذهنی و احساسی می‌پردازیم؟ مقداری از این آشفتگی و اضطراب و استرس، بخش ضروری و مهم برای زندگی ما به شمار می‌رود؛ اما در دنیای پرسرعت کنونی، این واکنش‌های انسانی اغلب از کنترل خارج و […]

فرمول سه بعدی موفقیت

من به دستیابی به تعریف خود از موفقیت اعتقاد دارم. نسخه ای از موفقیت نیست که شخص دیگری فکر کند شما باید به آن دست یابید یا نسخه ای است که جامعه از آن حکم کرده است. فقط شما می دانید که واقعاً از زندگی چه می خواهید. شما کسی هستید که باید با خود […]