7 ویژگی مطلوب هدف گذاری

هدف

مقدمه: اهداف چیزی نیستند که یک شبه یا یک روزه به آن دست پیدا کنید. رویاهای ما وقتی به واقعیت تبدیل می ‌شوند که اجازه دهیم رویاها رها و بدون محدودیت پیشروی کنند. بدون هیچ دغدغه‌ ای رویا پردازی کنید. تصور کنید میخواهید عرض رودخانه ای را که آب با سرعت در آن جریان دارد […]